Zalety giełd transportowych

Giełda transportowa jest specjalistyczną platformą wymiany informacji między spedytorem a przewoźnikiem. Transakcje odbywają się za pośrednictwem internetu i często przebiegają na zasadzie licytacji. Liczy się tutaj refleks, często kliknięcie o sekundę za późno odbiera szansę na korzystne zlecenie.
Firma zainteresowana przewozem ładunku wystawia zapytanie zawierające opis przedmiotu transportu wraz z wytycznymi dotyczącymi trasy. Na tej podstawie przewoźnicy spełniający wymagania zleceniodawcy zgłaszają swoje oferty. Wybierana jest najkorzystniejsza.
Platforma ta ma bardzo duże znaczenie dla spedycji oraz firm transportowych. Pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej. Umożliwia spedytorom znalezienie najbardziej optymalnej oferty przewozu w prosty i szybki sposób. Przewoźnikom giełda pozwala na maksymalne wykorzystanie swoich zasobów na przykład w okresie, gdy nie mają zleceń od stałych klientów. Dzięki ocenie punktowej firm uczestniczących w transakcjach za pośrednictwem internetu ryzyko trafienia na nierzetelnego kontrahenta jest minimalizowane. Alternatywą dla tej formy kontaktu między zleceniodawcą a zleceniobiorcą są rozmowy telefoniczne. Znalezienie właściwego partnera biznesowego wymagałoby dużej liczby telefonów dla wykonania jednego przewozu. To obrazuje jak dużym udogodnieniem dla rynku usług transportowych są giełdy.