Trudy pracy spedytora

Obecnie wśród poszukiwanych zawodów bardzo często pojawia się spedytor. Profesja ta zajmuje się organizacją transportu towarów. Pracowników szukają zarówno duże międzynarodowe korporacje, jak i małe kilkuosobowe firmy. Kandydat na to stanowisko musi mieć świetnie opanowaną geografię, powinien także znać języki obce, gdyż na ogół zajmuje się transportem międzynarodowy. Podstawą w zawodzie jest doskonałe zarządzanie czasem pracy. Szczególnie ceni się doświadczenie w branży, znajomość Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych i Konwencji CMR oraz umiejętność obsługi wyspecjalizowanych platform spedycyjnych.
Zarobki spedytorów są zróżnicowane. Zależą podobnie jak w przypadku innych branż od wielkości firmy, doświadczenia i umiejętności, ale także od posiadania własnych baz klientów. Płace na opisywanym stanowisku zaliczają się na ogół do wyższych niż przeciętne wynagrodzenie w Polsce, jednak jest to praca bardzo wymagająca.
Osoba na co dzień zajmująca się organizacją przewozów żyje w ciągłym stresie związanym z poszukiwaniem zleceniodawców i przewoźników. Musi czuwać nad przebiegiem trasy z miejsca załadunku do celu. Nie zawsze wszystko przebiega wtedy tak, jak zostało zaplanowane. Uspokajanie zdenerwowanego klienta jest zajęciem ogromnie stresującym. Szczególnie, że na zdarzenia losowe, które mogą spotkać kierowcę i spowodować znaczne opóźnienia, spedytor nie ma wpływu.