Transport śródlądowy rzeczny w Polsce

Obecnie transport wodny śródlądowy w Polsce znajduje się na szarym końcu wśród innych sposobów przemieszczania towarów. Marginalna rola tej gałęzi wynika niewielkiego zagospodarowania dróg żeglownych. Jedynie niewielki procent tych dróg spełnia wymagania transportu międzynarodowego. Zmiana takiego stanu rzeczy wymaga dużych nakładów finansowych.
W Polsce występują dogodne warunki przyrodnicze do rozwoju żeglugi śródlądowej. Sieć rzek i kanałów jest gęsta. Dodatkową zaletą jest krótki okres zamarzania wód płynących. Istotne dla tego rodzaju transportu jest zlokalizowanie na brzegach rzek dużych ośrodków miejskich.
Zwolennicy inwestycji w drogi wodne podkreślają, że ten rodzaj transportu jest najbardziej przyjazny dla środowiska. Nie emituje dużej ilości zanieczyszczeń atmosferycznych, nie jest tak hałaśliwy jak na przykład transport samochodowy. Niekwestionowany walor stanowi najmniejsza kolizyjność spośród innych typów transportu. Przewóz towarów barkami jest dość tani i pozwala jednorazowo przetransportować ładunek o dużej masie.
Jednak opisując zalety, nie można nie wspomnieć o wadach transportu rzecznego. Przede wszystkim może funkcjonować tylko tam, gdzie istnieją dla niego odpowiednie warunki środowiska. Jest dość powolny. Regulacja biegu rzek i pogłębianie ich koryta dla celów transportu wymagają dużych wydatków i wiążą się z ingerencją w środowisko naturalne.