Transport samochodowy – szybki i elastyczny

Przewóz samochodowy ładunków jest najważniejszą w Polsce gałęzią transportu. Ma największy udział w zaspokajaniu potrzeb związanych z transportem i z roku na rok obserwuje się tendencję wzrostową w tej dziedzinie. Cóż więc jest w nim tak szczególnego?
Najważniejszą zaletą transportu samochodowego jest jego szybkość i elastyczność, co umożliwia gęsta, dobrze rozwinięta sieć dróg lądowych dobrze dostosowana do miejsc załadunku. Ten rodzaj transportu pozwala na przewóz ładunku bez konieczności przeładowania, czyli w sposób bezpośredni W rozwój infrastruktury drogowej inwestowanych jest znacznie więcej środków niż na przykład rzecznej, czy kolejowej, stąd również tak duża popularność przewozu samochodami.
Do największych wad należy z całą pewnością duża energochłonność. Ten typ transportu nie pozwala również na jednorazowy przewóz towarów o dużej masie. Nie bez znaczenia ma jego silnie destrukcyjny wpływ na środowisko naturalne nie tylko w postaci emisji zanieczyszczeń do atmosfery, degradację gleby ale także poprzez powodowanie hałasu. Na drogach ginie wiele gatunków zwierząt. Również te rzadkie i zagrożone wyginięciem. Transport drogowy zalicza się do najbardziej obciążonych ryzykiem kolizji, co istotnie wpływa na bezpieczeństwo kierowcy, pasażerów oraz przewożonych towarów.