Transport samochodowy na świecie

Rodzaj transportu, jakim jest transport samochodowy posiada jeden z największych współczynników dostępności na świecie, jednocześnie jest on dzięki temu najczęściej stosowanym środkiem transportu, jeżeli chodzi o ilość przewożonych pasażerów a także towarów. Pomimo jego kilku wad, dalej pozostaje numerem jeden i dominuje na tle innych. To z jego powodu transport kolejowy zostaje powoli wypierany, szczególnie w tych krajach gdzie okazuje się on mało opłacalnym, czyli w=państwach o stosunkowo wysokim poziomie rozwoju. Jakość poruszania się przy wykorzystaniu transportu drogowego zależy przede wszystkim od tego, jak rozwinięta jest sieć dróg w danym państwie. Jak doskonale nam wiadomo, najlepszymi drogami, zarówno pod względem ich stanu jak i rozmieszczenia charakteryzują się jak już wcześniej zostało wspomniane, państwa wysokorozwinięte. Jeżeli chodzi o ilość posiadanych samochodów, przypadających na 1000 osób, to największa ich ilość występuje w Stanach Zjednoczonych gdzie aż 750 sztuk samochodów przypada na jedyne 1000 osób. Jeżeli chodzi o cechy transportu samochodowego, to jest on jednym z najbardziej niebezpiecznych, gdyż powoduje największą ilość wypadków, jednak jest również łatwo dostępny oraz szybki.

Dodaj komentarz