Tiry na tory?

Hasło to wielokrotnie powtarzane przy okazji poważniejszych wypadków samochodów ciężarowych jest popularne już od wielu lat. Zwolennicy takiego rozwiązania twierdzą, że transport kolejowy jest znacznie bezpieczniejszy i bardziej ekologiczny, co jest zresztą prawdą, jednak nie biorą pod uwagę tego, że brak jest odpowiedniej infrastruktury przeładunkowej, a tory kolejowe nie docierają wszędzie. Rozwiązanie takie wymagałoby współpracy wielu spółek istniejących na kolei, a także firm spedycyjnych, gdyż inwestycje w wymaganą infrastrukturę byłyby znaczne. Rozwiązanie to byłoby najłatwiej wdrożyć dla transportu międzynarodowego, którego kierowcy powodują zresztą stosunkowo najwięcej wypadków. Załadunek odbywałby się w pobliżu jednej granicy, a wyładunek w pobliżu drugiej, nie wymagałoby to tak ogromnych nakładów, gdyż miejsca te byłyby skoncentrowane w kilku punktach. Nie ma chyba jednak odpowiedniej woli do wdrożenia takich rozwiązań, gdyż nie słychać nawet o planach wprowadzenia takiego rozwiązania, nawet pilotażowo.

Dodaj komentarz