Spedycja a logistyka

Bardzo często mylone są pojęcia logistyki i spedycji. Niewątpliwie obydwa łączą się ze sobą jednak nie oznaczają tego samego. Różnice w specyfice obowiązków są wyraźne, pomimo, że jeden i drugi zawód ściśle wiążą się z transportem.
Logistyka obejmuje szeroki zakres spraw. Do zadań logistyka należą: organizacja, realizacja i nadzór nad możliwie najbardziej sprawnym przepływem materiałów, czy informacji oraz środków produkcji. Od logistyka wymaga się dużych umiejętności analitycznych i organizacyjnych. To on odpowiada za właściwy stan magazynów i musi umieć prognozować popyt na wytwarzane w firmie dobra, koordynuje także sprawy związanych z transportem. Dba o to aby transport był możliwie najbardziej atrakcyjny ekonomicznie dla przedsiębiorstwa i uzasadniony bieżącymi potrzebami.
Spedytor natomiast w najbardziej podstawowym znaczeniu zajmuje się organizacją transportu towarów za opłatą. Do niego należy wyszukiwanie zleceń. W zależności od potrzeb klientów dobiera właściwych podwykonawców i odpowiednią metodę przewozu ładunków. Czuwa nad przebiegiem transportu z miejsca załadunku, którym najczęściej jest magazyn do odbiorcy. Reaguje również na sytuacje problemowe, które zdarzają się w czasie tego procesu. Osoba zatrudniona na tym stanowisku sporządza wyceny zleceń i odpowiada za negocjacje, a także wystawianie faktur i weryfikację dokumentacji przewozowej.