Przewóz towarów niebezpiecznych i konwencja ADR

Szczególną odmianą transportu jest przewóz towarów niebezpiecznych. Ze względu na zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego rządzą nim różne normy z których nadrzędna jest ADR, czyli międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych.
Przepisy w niej zawarte określają w jaki sposób ładunek musi być zabezpieczony. Wymieniają, które z substancji niebezpiecznych nie mogą być razem przewożone. ADR zawiera też szczegółową klasyfikację materiałów niebezpiecznych ze względu na właściwości. Każda klasa ma również przypisane sobie oznaczenie, które musi być umieszczone na pojeździe. Kierowcy zajmujący się przewozem tego specjalnego rodzaju ładunku muszą mieć odpowiednie uprawnienia. Przepisy ADR opisują także jaką konstrukcję i wyposażenie powinny mieć pojazdy uprawnione do przewozu oraz dokumentację, która jest wymagana przy transporcie towarów niebezpiecznych.
W pewnych okolicznościach transport towarów podlegających ADR jest droższy. Często spedytorzy korzystają z tak zwanego "wyłączenia". Niewielkie ilości niebezpiecznych substancji mogą być przewożone z pominięciem przepisów ADR. Każda substancja z poszczególnych klas ma ściśle określoną wielkość ładunku, którą w ten sposób można przewieźć.