Przewóz materiałów niebezpiecznych

Istnieje wiele firm transportowych, jednak tyko niektóre mają stosowne licencje oraz uprawnienia, a co za tym idzie, doświadczenie i sprzęt, do odpowiedniego przewożenia niebezpiecznych substancji. Nie chodzi to nawet o transport chociażby łatwopalnej benzyny, a o materiały jeszcze bardziej niebezpieczne, jak silnie toksyczne, materiałów wybuchowych, produkcyjnych odpadów kancerogennych, radioaktywnych czy też silnych kwasów lub zasad. Skutki wycieku takiej substancji byłyby często katastrofalne dla lokalnego biosystemu, a często także nawet dla ludzi, więc często pojazdy transportowe tego typu są eskortowane przez tak zwanych pilotów, a czasami nawet przez policję w ekstremalnych przypadkach. Organizacja takiego przewozu jest oczywiście kosztowna, ich przewiezienie na znaczne odległości kosztuje nierzadko więcej, niż są same warte. Nie ma jednak czasami wyboru i taki przewóz jest koniecznością, nie wszystko można wytworzyć na miejscu w niewielkich ilościach.

Dodaj komentarz