Gospodarcze znaczenie transportu

Transport z definicji można rozumieć jako przemieszczanie osób, czy przedmiotów w przestrzeni za pośrednictwem odpowiednich środków, nazywanych środkami transportu. Jest to pojęcie bardzo szerokie, bo dotyczy zarówno przewozu osób (komunikacja), towarów czy przykładowo przesyłu informacji.
W literaturze funkcjonuje wiele systemów klasyfikacji transportu, między innymi ze względu na środowisko jakim się odbywa, środki transportu, czy jego przedmiot. Transport to bez wątpienia działalność o ogromnym znaczeniu dla gospodarki. Między rozwojem ekonomicznym kraju a transportem występuje ścisłe sprzężenie. Prężnie działający transport sprzyja wzrostowi gospodarczemu. Pozwala przewozić więcej towaru w krótszym czasie. Z drugiej strony silna gospodarka umożliwia większe inwestycje w transport i tym samym stymuluje jego rozwój.
W Polsce największe znaczenie gospodarcze ma transport samochodowy. Na rynku istnieje wiele firm przewozowych. Nie słabnie również popyt na usługi spedycyjne, czyli związane z szeroko pojętą organizacją transportu towarów. Odpowiedzią rynku są wyspecjalizowane przedsiębiorstwa zajmujące się pośrednictwem między nadawcą towaru, a przewoźnikiem za ustaloną kwotę, której składowymi jest koszt wynajęcia przewoźnika, oraz prowizja stanowiąca przychód firmy spedycyjnej.