Czystszy transport miejski w europie

Ostatnio słyszy się że mają zostać wprowadzone zmiany w związku z podróżowaniem transportami miejskimi czyli takimi jak autobusy albo tramwaje. Trzeba przyznać że człowiek przez poruszanie się nimi wytwarza sporo spalin które niekorzystnie wpływają na środowisko. Zanieczyszczamy powietrze i w tym przypadku siebie. Zmiany odnośnie tego tematu miałyby zmniejszyć ilość emisji takich spalin i sprawdzić że podróż będzie bardziej ekologiczna. Jak na razie takie zmiany nie zostały jeszcze wprowadzone ale ma to zostać wdrożone już niedługo. Natomiast odnośnie zmniejszenia emisji spalin to paliwo ma zostać zastąpione biopaliwem a autobusy będą napędzane wodorem. Jak wiadomo taka inwestycja jest bardzo kosztowna i to główny powód dlaczego taki plan nie został jeszcze zrealizowany. Jednak jeśli doszłoby już do wprowadzenia takich zmian to zyskałoby to duże wsparcie wśród ekologów którzy jak najbardziej zgodziliby się na tego typu alternatywę któż miałaby być korzystniejsza nie tylko dla człowieka ale również natury. Trzeba przyznać że s powodu spalin wzrosło ryzyko zachorowania na choroby układu oddechowego więc przez transport takim transportem z jakiego korzystamy obecnie nie przynosi nam żadnych korzyści.