Czym jest transport?

Transport to jeden z działów gospodarki, którego ogólnym zadaniem jest przewóz danych dóbr w postaci na przykład towarów lub osób z jednego do drugiego punktu. Zjawiska w transporcie dokonywane są za pomocą różnych środków nazywanych środkami transportu. Do dziedziny transportu zalicza się również zmianę sposobu transportu oraz czynności związane z przeładowywaniem i wyładowywaniem towaru. Rozróżniamy kilka podstawowych rodzajów transportu, które różnią się od siebie wykorzystywanymi w przewozie środkami, a w związku z tym, czasem, sposobem, ceną oraz jakością przewożenia towarów. Występowanie danego rodzaju transportu uzależnione jest od takich czynników jak głownie rozwój gospodarczy danego regionu oraz warunki naturalne, jakie na nim występują. Wspólnym zjawiskiem jest to, że w krajach o wysokim poziomie rozwoju, wszystkie rodzaje transportu są w zasadzie porównywalnie, wysoko używane. Jednak to transport samochodowym jest tym działem, który jest najpopularniej wykorzystywany. Dominuje on zarówno na polu przewożenia towarów jak i pasażerów. Jest zaliczany do jednego z najniebezpieczniejszych, stosunkowo szybkich oraz najbardziej dostępnych i posiadających największy zasięg na świecie rodzajów transportu.

Dodaj komentarz