Monthly Archives: Wrzesień 2016

Zalety giełd transportowych

Giełda transportowa jest specjalistyczną platformą wymiany informacji między spedytorem a przewoźnikiem. Transakcje odbywają się za pośrednictwem internetu i często przebiegają na zasadzie licytacji. Liczy się tutaj refleks, często kliknięcie o sekundę za późno odbiera szansę na korzystne zlecenie.
Firma zainteresowana przewozem ładunku wystawia zapytanie zawierające opis przedmiotu transportu wraz z wytycznymi dotyczącymi trasy. Na tej podstawie przewoźnicy spełniający wymagania zleceniodawcy zgłaszają swoje oferty. Wybierana jest najkorzystniejsza.
Platforma ta ma bardzo duże znaczenie dla spedycji oraz firm transportowych. Pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej. Umożliwia spedytorom znalezienie najbardziej optymalnej oferty przewozu w prosty i szybki sposób. Przewoźnikom giełda pozwala na maksymalne wykorzystanie swoich zasobów na przykład w okresie, gdy nie mają zleceń od stałych klientów. Dzięki ocenie punktowej firm uczestniczących w transakcjach za pośrednictwem internetu ryzyko trafienia na nierzetelnego kontrahenta jest minimalizowane. Alternatywą dla tej formy kontaktu między zleceniodawcą a zleceniobiorcą są rozmowy telefoniczne. Znalezienie właściwego partnera biznesowego wymagałoby dużej liczby telefonów dla wykonania jednego przewozu. To obrazuje jak dużym udogodnieniem dla rynku usług transportowych są giełdy.

Spedycja a logistyka

Bardzo często mylone są pojęcia logistyki i spedycji. Niewątpliwie obydwa łączą się ze sobą jednak nie oznaczają tego samego. Różnice w specyfice obowiązków są wyraźne, pomimo, że jeden i drugi zawód ściśle wiążą się z transportem.
Logistyka obejmuje szeroki zakres spraw. Do zadań logistyka należą: organizacja, realizacja i nadzór nad możliwie najbardziej sprawnym przepływem materiałów, czy informacji oraz środków produkcji. Od logistyka wymaga się dużych umiejętności analitycznych i organizacyjnych. To on odpowiada za właściwy stan magazynów i musi umieć prognozować popyt na wytwarzane w firmie dobra, koordynuje także sprawy związanych z transportem. Dba o to aby transport był możliwie najbardziej atrakcyjny ekonomicznie dla przedsiębiorstwa i uzasadniony bieżącymi potrzebami.
Spedytor natomiast w najbardziej podstawowym znaczeniu zajmuje się organizacją transportu towarów za opłatą. Do niego należy wyszukiwanie zleceń. W zależności od potrzeb klientów dobiera właściwych podwykonawców i odpowiednią metodę przewozu ładunków. Czuwa nad przebiegiem transportu z miejsca załadunku, którym najczęściej jest magazyn do odbiorcy. Reaguje również na sytuacje problemowe, które zdarzają się w czasie tego procesu. Osoba zatrudniona na tym stanowisku sporządza wyceny zleceń i odpowiada za negocjacje, a także wystawianie faktur i weryfikację dokumentacji przewozowej.

Transport samochodowy – szybki i elastyczny

Przewóz samochodowy ładunków jest najważniejszą w Polsce gałęzią transportu. Ma największy udział w zaspokajaniu potrzeb związanych z transportem i z roku na rok obserwuje się tendencję wzrostową w tej dziedzinie. Cóż więc jest w nim tak szczególnego?
Najważniejszą zaletą transportu samochodowego jest jego szybkość i elastyczność, co umożliwia gęsta, dobrze rozwinięta sieć dróg lądowych dobrze dostosowana do miejsc załadunku. Ten rodzaj transportu pozwala na przewóz ładunku bez konieczności przeładowania, czyli w sposób bezpośredni W rozwój infrastruktury drogowej inwestowanych jest znacznie więcej środków niż na przykład rzecznej, czy kolejowej, stąd również tak duża popularność przewozu samochodami.
Do największych wad należy z całą pewnością duża energochłonność. Ten typ transportu nie pozwala również na jednorazowy przewóz towarów o dużej masie. Nie bez znaczenia ma jego silnie destrukcyjny wpływ na środowisko naturalne nie tylko w postaci emisji zanieczyszczeń do atmosfery, degradację gleby ale także poprzez powodowanie hałasu. Na drogach ginie wiele gatunków zwierząt. Również te rzadkie i zagrożone wyginięciem. Transport drogowy zalicza się do najbardziej obciążonych ryzykiem kolizji, co istotnie wpływa na bezpieczeństwo kierowcy, pasażerów oraz przewożonych towarów.

Przewóz towarów niebezpiecznych i konwencja ADR

Szczególną odmianą transportu jest przewóz towarów niebezpiecznych. Ze względu na zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego rządzą nim różne normy z których nadrzędna jest ADR, czyli międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych.
Przepisy w niej zawarte określają w jaki sposób ładunek musi być zabezpieczony. Wymieniają, które z substancji niebezpiecznych nie mogą być razem przewożone. ADR zawiera też szczegółową klasyfikację materiałów niebezpiecznych ze względu na właściwości. Każda klasa ma również przypisane sobie oznaczenie, które musi być umieszczone na pojeździe. Kierowcy zajmujący się przewozem tego specjalnego rodzaju ładunku muszą mieć odpowiednie uprawnienia. Przepisy ADR opisują także jaką konstrukcję i wyposażenie powinny mieć pojazdy uprawnione do przewozu oraz dokumentację, która jest wymagana przy transporcie towarów niebezpiecznych.
W pewnych okolicznościach transport towarów podlegających ADR jest droższy. Często spedytorzy korzystają z tak zwanego "wyłączenia". Niewielkie ilości niebezpiecznych substancji mogą być przewożone z pominięciem przepisów ADR. Każda substancja z poszczególnych klas ma ściśle określoną wielkość ładunku, którą w ten sposób można przewieźć.

Dlaczego warto wybrać się w podróż pociągiem?

Nie ulega wątpliwości, że transport kolejowy w Polsce przeżywa w ostatnich latach rozwój. Coraz więcej odcinków torów jest modernizowanych, aby umożliwić szybszą podróż. Inwestuje się także w nowoczesne tabory. Wygodne i szybkie pociągi to już nie tylko słynne Pendolino, ale również PesaDART, które zaczęły w ostatnich miesiącach przewozić pasażerów na terenie Śląska.
Dlaczego warto wybrać się w podróż pociągiem? Zalet można wymienić wiele. Przede wszystkim świetnie sprawdzają się na długich trasach. Wagony sypialne i duża przestrzeń przedziałów poprawiają komfort wielogodzinnej jazdy. Znacznie poprawiła się prędkość i punktualność pociągów. Transport tego rodzaju należy do najmniej kolizyjnych, co poprawia poczucie bezpieczeństwa w czasie jazdy. Ruch kolejowy powoduje znacznie mniejsze szkody dla środowiska naturalnego niż samochodowy.
Ciemną stroną przejazdów koleją jest niestety nadal występujący brak higieny szczególnie w obrębie toalet. Na popularnych trasach zwłaszcza w sezonie wakacyjnym bardzo często trzeba kupować bilety z dużym wyprzedzeniem ze względu na grożący brak miejsc siedzących. Plagą nękającą podróżnych w tym środku transportu są częste kradzieże. Decydując się na korzystanie z pociągów trzeba także pilnie śledzić zmiany rozkładu jazdy, a te zdarzają się dość często.

Transport śródlądowy rzeczny w Polsce

Obecnie transport wodny śródlądowy w Polsce znajduje się na szarym końcu wśród innych sposobów przemieszczania towarów. Marginalna rola tej gałęzi wynika niewielkiego zagospodarowania dróg żeglownych. Jedynie niewielki procent tych dróg spełnia wymagania transportu międzynarodowego. Zmiana takiego stanu rzeczy wymaga dużych nakładów finansowych.
W Polsce występują dogodne warunki przyrodnicze do rozwoju żeglugi śródlądowej. Sieć rzek i kanałów jest gęsta. Dodatkową zaletą jest krótki okres zamarzania wód płynących. Istotne dla tego rodzaju transportu jest zlokalizowanie na brzegach rzek dużych ośrodków miejskich.
Zwolennicy inwestycji w drogi wodne podkreślają, że ten rodzaj transportu jest najbardziej przyjazny dla środowiska. Nie emituje dużej ilości zanieczyszczeń atmosferycznych, nie jest tak hałaśliwy jak na przykład transport samochodowy. Niekwestionowany walor stanowi najmniejsza kolizyjność spośród innych typów transportu. Przewóz towarów barkami jest dość tani i pozwala jednorazowo przetransportować ładunek o dużej masie.
Jednak opisując zalety, nie można nie wspomnieć o wadach transportu rzecznego. Przede wszystkim może funkcjonować tylko tam, gdzie istnieją dla niego odpowiednie warunki środowiska. Jest dość powolny. Regulacja biegu rzek i pogłębianie ich koryta dla celów transportu wymagają dużych wydatków i wiążą się z ingerencją w środowisko naturalne.

Co spedytor robi w pracy?

Praca spedytora na pewno nie należy do nudnych. Każdy dzień przynosi nowe sytuacje z którymi trzeba się zmierzyć. Więcej jest tych niestandardowych i rzadko wszystko przebiega gładko i bez komplikacji. Transport jest branżą bardzo dynamiczną. Pracownik spedycji musi być osobą otwartą i komunikatywną. Do jego zadań należy pośrednictwo między zleceniodawcą, a przewoźnikiem, negocjowanie cen i szukanie najbardziej dogodnych dla klientów rozwiązań transportowych.
Dzień pracy osoby zajmującej się organizacją transportu bardzo często nie kończy się wraz z wyjściem z biura. Przewóz towaru wiąże się z wieloma komplikacjami, które wymagają natychmiastowej reakcji pracownika spedycji. Zdolności dyplomatyczne są tutaj na wagę złota, ponieważ nie rzadko przychodzi uspokajać bardzo zdenerwowanego z powodu spóźnienia towaru klienta. Z drugiej strony przewoźnik może zadzwonić z pretensjami, gdy towar nie jest gotowy do załadunku w umówionym czasie. Sytuacje kiedy podwykonawca odmawia podjęcia się przewozu w ostatniej chwili też nie należą do rzadkości. Jedynie pomysłowość spedytora w organizacji transportu zastępczego mając do dyspozycji bardzo ograniczony czas, jest jedynym, co może uratować reputację firmy spedycyjnej przed klientem.
Poza tymi wymagającymi stalowych nerwów i szybkości podejmowania decyzji zajęciami, praca w firmie spedycyjnej to również żmudna kontrola obiegu dokumentów, wystawianie i przyjmowanie faktur, co wymaga dużej dokładności, oraz śledzenie trendów na rynku usług transportowych.

Trudy pracy spedytora

Obecnie wśród poszukiwanych zawodów bardzo często pojawia się spedytor. Profesja ta zajmuje się organizacją transportu towarów. Pracowników szukają zarówno duże międzynarodowe korporacje, jak i małe kilkuosobowe firmy. Kandydat na to stanowisko musi mieć świetnie opanowaną geografię, powinien także znać języki obce, gdyż na ogół zajmuje się transportem międzynarodowy. Podstawą w zawodzie jest doskonałe zarządzanie czasem pracy. Szczególnie ceni się doświadczenie w branży, znajomość Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych i Konwencji CMR oraz umiejętność obsługi wyspecjalizowanych platform spedycyjnych.
Zarobki spedytorów są zróżnicowane. Zależą podobnie jak w przypadku innych branż od wielkości firmy, doświadczenia i umiejętności, ale także od posiadania własnych baz klientów. Płace na opisywanym stanowisku zaliczają się na ogół do wyższych niż przeciętne wynagrodzenie w Polsce, jednak jest to praca bardzo wymagająca.
Osoba na co dzień zajmująca się organizacją przewozów żyje w ciągłym stresie związanym z poszukiwaniem zleceniodawców i przewoźników. Musi czuwać nad przebiegiem trasy z miejsca załadunku do celu. Nie zawsze wszystko przebiega wtedy tak, jak zostało zaplanowane. Uspokajanie zdenerwowanego klienta jest zajęciem ogromnie stresującym. Szczególnie, że na zdarzenia losowe, które mogą spotkać kierowcę i spowodować znaczne opóźnienia, spedytor nie ma wpływu.

Dobry spedytor poszukiwany

Załóżmy, że jesteśmy producentami mebli. Robimy fantastyczne krzesła po bardzo atrakcyjnych cenach. Zainteresowana nimi jest pewna duża zagraniczna sieć hoteli. Nikt nie składa zamówienia w ciemno, więc nasz klient chciałby zobaczyć próbkę wybranych wyrobów stolarskich. Trzeba je zatem dostarczyć za granicę. Jednym z rozwiązań może być firma kurierska, jednak obawiamy się, że delikatny towar może zostać uszkodzony w przeładunkach. Jak zatem rozwiązać ten transportowy problem?
Odpowiedzią może być zlecenie sprawy przedsiębiorstwu spedycyjnemu. Pracujące tam osoby na pewno doradzą optymalne rozwiązanie. Ze względu na to, że towar do przewiezienia nie zajmuje wiele miejsca, wynajęcie samochodu dostawczego byłoby niepotrzebną stratą pieniędzy. Spedytor na wyspecjalizowanych platformach może odnaleźć samochód, który posiada wolną przestrzeń ładunkową i będzie jechał w interesującym nas kierunku we właściwym terminie. Następnie uzgodni cenę przewozu z naszą firmą i przewoźnikiem i będzie czuwał nad całym procesem transportu krzeseł aż do momentu rozładunku.
Powyższe rozwiązanie ma dla wiele zalet. Przede wszystkim nie musimy uczyć się poruszania w skomplikowanym środowisku transportowym i możemy cały czas i energię poświęcić na wytwarzanie coraz to lepszych krzeseł i poszukiwanie rynków zbytu. Nie tracimy pieniędzy na nieekonomiczne rozwiązania transportowe, w dodatku zyskujemy pewność, że nad dowozem naszego towaru do wymagającego klienta czuwa specjalista, a wysłany towar klient otrzyma w stanie nienaruszonym.

Gospodarcze znaczenie transportu

Transport z definicji można rozumieć jako przemieszczanie osób, czy przedmiotów w przestrzeni za pośrednictwem odpowiednich środków, nazywanych środkami transportu. Jest to pojęcie bardzo szerokie, bo dotyczy zarówno przewozu osób (komunikacja), towarów czy przykładowo przesyłu informacji.
W literaturze funkcjonuje wiele systemów klasyfikacji transportu, między innymi ze względu na środowisko jakim się odbywa, środki transportu, czy jego przedmiot. Transport to bez wątpienia działalność o ogromnym znaczeniu dla gospodarki. Między rozwojem ekonomicznym kraju a transportem występuje ścisłe sprzężenie. Prężnie działający transport sprzyja wzrostowi gospodarczemu. Pozwala przewozić więcej towaru w krótszym czasie. Z drugiej strony silna gospodarka umożliwia większe inwestycje w transport i tym samym stymuluje jego rozwój.
W Polsce największe znaczenie gospodarcze ma transport samochodowy. Na rynku istnieje wiele firm przewozowych. Nie słabnie również popyt na usługi spedycyjne, czyli związane z szeroko pojętą organizacją transportu towarów. Odpowiedzią rynku są wyspecjalizowane przedsiębiorstwa zajmujące się pośrednictwem między nadawcą towaru, a przewoźnikiem za ustaloną kwotę, której składowymi jest koszt wynajęcia przewoźnika, oraz prowizja stanowiąca przychód firmy spedycyjnej.

Transport motorem

Jeżeli chodzi o ten pojazd to jest on szczególnie doceniany przez osoby które lubią czuć wiatr we włosach. Jeśli ktoś zastanawia się nad kupnem motoru lub też motocyklu to powinien być pewny czy będzie miał czas na to żeby często się nim zajmować. Trzeba go pielęgnować i stale sprawdzać czy nie posiada usterki. Dodatkowo warto mieć rzeczy które zabezpieczą nas podczas jazdy. Jeśli jest to skuter to musimy mieć obowiązkowo kask i tak samo z motocyklem. Potrafi on nam uratować życie w trakcie wypadku. Do tego pamiętajmy o kurtce na motocykl, kiedy będziemy szybko jechać to wiatr bywa uciążliwy a już szczególnie jesienią. Zaopatrzmy się w wiedzę odpowiedniego poruszania się po drodze. Jeśli nie posiadamy żadnych uprawnień to nie wolno nam korzystać z takich pojazdów, Grozi to mandatem i niemożliwością korzystania z niego w przyszłości jeśli spowodujemy wypadek drogowy. Dodatkowo w okresie letnim warto być ostrożnym na drogach ponieważ lato to wakacje i większa liczba dzieci na ulicach które czasami nie popatrzą dobrze czy coś jedzie. Jak wiadomo transport motorem może być szybki, jednak trzeba liczyć się z tym że jest on uzależniony od pogody a więc zimą taki transport odpada ponieważ jest za ślisko.

Wygodny transport

Kiedy musimy podróżować to wybieramy taki transport który zaspokoi wszelkie nasze potrzeby i wymagania. Jeśli w tym czasie kiedy będziemy podróżować nie chcemy się stresować i przeciwnie to lepiej jeśli zrezygnujemy z transportu jakim jest auto. Jazda za kierownicą to stałe czuwanie. W przypadku kiedy droga jest długa to dodatkowo będziemy mieli zmęczone oczy i bolące mięśnie. Ewentualnie możemy wynająć do tego celu kierowcę ale nie każdego na taki wydatek stać. Plusem takiego wyboru jest fakt że możemy zatrzymać się w każdej chwili co jest raczej niemożliwe przy podróży pociągiem. Możemy sami wybrać trasę jazdy i szybkość z jaką będziemy prowadzili auto. Jednak najbardziej wygodny transport to samolot który jest szybki i wygodny. W strefie biznesowej możemy liczyć na relaks i spokój oraz większą przestrzeń. Dodatkowo w cenę biletu wliczone są napoje oraz deser. Możemy serfować po internecie korzystając z tablety który jest wmontowany w przednie siedzenie. Nie musimy się stresować lotem a czas podróży jest o kilkanaście godzin a nawet dni krótszy. Jedna jeśli ktoś boi się latać ale również chciałby szybko gdzieś się dostać to może skorzystać z usług PKP. Obecnie przeszedł on renowację i możemy liczyć na klimatyzację oraz lepsze informowanie o trasie.

Opłata za przejazd

Jak wiadomo jeśli posiadamy w naszym kraju autostrady to jest to dużym udogodnieniem ponieważ podróż jest nie tylko szybka ale również wygodna. Pieniądze na budowę takich tras są pobierane z naszych podatków. Jednak mimo wszystko musimy i tak za taki przejazd zapłacić. Jeśli ktoś ma pierwszy raz okazję przejechać przez autostradę to może nie wiedzieć jak się zachować. W takiej sytuacji przy bramce są pracownicy który właśnie pomagają kierowcom mającym pewien problem. Jednak żeby nie dopuścić do kłopotliwych sytuacji warto wcześniej dowiedzieć się jak przebiega kontrola na bramkach autostrady. Musimy mieć wtedy przy sobie gotówkę lub też kartę kredytową która zapewni nam wjazd oraz wyjazd. Jeśli jej nie będziemy mieli to możemy mieć problemy. Jeśli chodzi o kwoty za przejazd to są to sumy rzędu kilku lub góra kilkunastu złotych. Jeśli ktoś nadal nie wie dlaczego musimy płacić za przejazd autostradą to powinien wiedzieć że pieniądze które z tego źródła są pobierane, zostają przeznaczone na renowację i odbudowę dróg. Również na budowę nowych dróg w naszym kraju. Chcąc zapłacić za przejazd należy w punkcie bramki pobrać rachunek i po przejechaniu danego odcinka trasy zapłacić w kasie pracownikowi.

Podróż z nawigacją

Obecnie nowoczesne rozwiązania techniczne pomagają nam w życiu codziennym szybciej wykonywać czynności lub też staranniej podejmować się działań. Takim udogodnieniem jest nawigacja. Można ją zakupić jako osobny monitor, albo ściągnąć na nasz telefon. Jeśli wyjedziemy na urlop albo też w celach biznesowych to taka nawigacja jest naszą drugą ręką. Pomaga nam pokonać nieznaną trasę i dotrzeć bezpiecznie do celu. Zaoszczędzimy przy tym nasz czas gdyby okazało się że zabłądziliśmy lub zjechaliśmy z odpowiedniej trasy. Kiedyś kiedy jeszcze nie było nawigacji takie sytuacje zdarzały się monotonnie. Będzie ona nas informowała za każdym razem gdzie należy skręcić ale również powie nam gdzie aktualnie droga jest zamknięta lub trwają roboty drogowe. Koszt takiej nawigacji waha się ok kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy. Zależy to od nowoczesnego oprogramowania. lepiej jest zakupić taką nawigację która sama aktualizuje mapy, które często się zmieniają ze względu na przebudowę trasy. Taka opcja nawigacji jest też dobra dla osób które nie mają orientacji w przestrzeni. Na przykład kiedy jesteśmy w dużym mieście i nie znamy terenów to warto włączyć nawigację która doprowadzi nas na odpowiednią ulicę.

Dlaczego warto podróżować samolotem

Oszczędzimy czas i nawet pieniądze. Nie będziemy musieli się stresować za kierownicą i przejmować podróżą. To tylko kilka z zalet podróży samolotem. Już wiele osób przekonało się że warto jest latać samolotem w kraju lub też za granicę. Loty są tanie i dzisiaj może sobie na nie pozwolić dosłownie każdy. Jest to spore udogodnienie jeśli musimy się dostać gdzieś daleko jak na przykład na inny kontynent. Rezerwując taki lot na kilka miesięcy przed terminem można sporo zaoszczędzić. Pewne serwisy prowadzą tanie loty i na przykład do Hiszpanii można polecieć za kilkanaście złotych. Sporo oszczędzamy bo w przypadku jazdy autem to koszt kilkuset złotych wydanych na paliwo i długie godziny jazdy. Wypadkowość tym środkiem transportu jest minimalna, bardziej bezpieczna niż jazda autem. Dla osób które muszą się gdzieś szybko dostać to jest to dobra alternatywa. Na przykład możemy w niecałe dwie godziny dostać się do Niemczech, gdzie w przypadku jazdy autem będzie to zajmowało kilkanaście godzin. Zaoszczędzony czas możemy wtedy spożytkować w inny sposób. Podróż samolotem nie jest męcząca. Obecnie jest sporo udogodnień dzięki czemu można się zrelaksować i nie myśleć o locie i zająć się swoimi sprawami.

Jak bezpiecznie podróżować samolotem

Podróż pociągiem to realne zagrożenie o którym nie zdaje sobie sprawy większość ludzi. Zagrożenie kradzieży jest tak samo prawdopodobne jak w przypadku podróży metrem albo tramwajem. Warto wiedzieć jak zachować się w trakcie podróży. Zachowujmy dużą ostrożność w miejscach gdzie jest spory tłok. Takie sytuacje to spore okazje dla złodziei gdzie mogą zostać niezauważeni. Taka sama czynność obowiązuje nas w przypadku gdy wsiadamy i wysiadamy z pociągu. W czasie jazdy uważajmy na nasz bagaż. Nie zabierajmy ze sobą cennych rzeczy które nie są nam potrzebne jak na przykład laptop. Torebkę i portfel trzymajmy przy sobie. Podróż nocą to zwiększone ryzyko zostania okradzionym. Lepiej jeśli zrezygnujemy w tym czasie ze snu. Nie zabierajmy ze sobą dużej sumy pieniędzy jeśli nie musimy. Jeżeli już będzie taka potrzeba to schowajmy pieniądze w najmniej dostępnym miejscu. W czasie jazdy unikajmy pustych wagonów i przedziałów gdzie bylibyśmy tylko sami. Nie bierzmy podejrzanych rzeczy od osób nieznanych. Jeśli dojdzie do skradzenia naszych rzeczy osobistych jak dowód to jak najszybciej poinformujmy policję która zablokuje możliwość uzyskania pożyczki we wszystkich bankach. Tak samo w przypadku karty kredytowej.

Wady i zalety transportu morskiego

Transport morski jest mniej popularny niż jazda rowerem czy też autobusem. Jeżeli jednak mówimy już o zaletach takiej podróży to warto wiedzieć że jest to tania forma transportu. Może na nią sobie pozwolić dosłownie każdy. Jeżeli posiadamy przy sobie sporo bagażu to nie jest to problem ponieważ transport morski posiada dużą ładowność i możemy wtedy zabrać ze sobą nawet auto. W czasie podróży możemy coś zjeść w barze. Nie stresujemy się podróżą i ciągłym skupieniem na drodze. Zagrożenie wypadkiem jest minimalne przy porównaniu z częstotliwością wypadków na drogach. Jeżeli chodzi o wady to jest to powolny transport. Jeśli ktoś musi się gdzieś dostać szybko to warto skorzystać z innej formy transportu jak na przykład samolot lub też pociąg. Kolejna wada to zanieczyszczanie wód poprzez katastrofy tankowców. Transport morski doprowadzi nas tylko o portu a potem dalszą drogę musimy sobie sami zapewnić. Jeżeli pogoda będzie kiepska to podróż zostanie odwołana. Trzeba się też liczyć z faktem że w czasie podróży będziemy musieli się przesiadać i przenosić cały nasz bagaż. Jak wiadomo transport morski nie jest tak mocno rozwinięty gdyż jest to powodem małej liczby portów których budowa jest bardzo kosztowna.

Podróż za granicę

Jeśli planujemy wyjazd za granicę to dobrze się do tego przygotujmy. transport to ważna rzecz dlatego zadbajmy o niego już przed wyjazdem. Jeśli załatwimy wszystkie sprawy związane z ze spakowaniem potrzebnych rzeczy jak ubranie, jedzenie, środki higieny to warto pamiętać o kwestiach nieprzewidzianych. Przed wyjazdem za granicę ubezpieczmy naszych członków rodziny i siebie. Wypadki chodzą po ludziach i lepiej jest być zabezpieczonym przed takimi sytuacjami. Umowa powinna zawierać pokrycie kosztów leczenia w razie nieszczęśliwego wypadku. Sprawdźmy kurs waluty w zależności od tego do jakiego kraju się wybieramy. Zamieńmy ją zanim wyjedziemy bo w danym kraju jej kurs jest zawsze zawyżony. Jeśli chodzi o kontakt telefoniczny to zobaczmy czy nasz operator komórkowy posiada roaming w kraju gdzie będziemy spędzać urlop. Pamiętajmy żeby przed wkroczeniem za granicę uruchomić go. Aby nie popełnić żadnej gapy warto zapoznać się ze zwyczajami i obyczajami ludzi którzy tam mieszkają. Uchroni to nas przed niechcianymi nieporozumieniami. Jedzmy tylko w restauracjach gdzie jedzą lokalni ludzie. Będziemy pewni że podają tam świeże jedzenie. Nie pijmy wody nieznanego pochodzenia. Warto kupić nową w butelce która nie była otwierana.

Podróż samolotem

Kiedy podejmujemy pierwszy lot samolotem to możemy odczuwać lęk przed nieznanym z różnych powodów. Może niedawno słyszeliśmy o katastrofie lotniczej która wzbudziła w nas mieszane uczucia. Innym powodem są opowiadania znajomych którzy specjalnie chcą nas przestraszyć i zniechęcić. Jeśli ktoś jest już w samolocie i odczuwa taki strach to warto powtarzać sobie że mimo wszystko jest to najbezpieczniejszy rodzaj transportu. Codziennie jeździmy autami i nie boimy się tego a przecież ryzyko wypadków jest najwyższe. Lepiej w takim stanie nie siedzieć przy oknie albo możemy zasłonić roletę. Widok może doprowadzić nas do niepotrzebnej paniki. Powinniśmy w takiej sytuacji zająć się innymi sprawami jak na przykład słuchanie muzyki, oglądanie telewizji albo gry online które potrafią wciągnąć. Jeśli mimo wszystko nic to nie da to weźmy tabletki uspokajające które pozwolą nam się uspokoić. Możemy ewentualnie przed podróżą zabezpieczyć się w tabletki nasenne. Kiedy prześpimy cały lot nie będziemy świadomi podróży i unikniemy stresu. Po dotarciu na lotnisko jeden z pracowników obudzi nas i będziemy mogli opuścić samolot. Kiedy będziemy więcej latać to strach minie a kolejny lot będzie tak powszechny jak jazda autem.

Odnośnie rodzajów transportu

Transport to urządzenie za pomocą którego ludzie zwierzęta i przedmioty mogą się przemieszczać z jednego miejsca do drugiego. Dzisiaj jest to nieodłączna część naszego życia. Wykorzystujemy go rano żeby dostać się do pracy, wracając do domu, chcąc coś kupić w sklepie albo wyjeżdżając za granicę. Jego rozwój przyczynia się do polepszenia lub pogorszenia wpływu na środowisko. Bardzo często jest to płatna forma przemieszczania się co jest również sektorem gospodarki rynkowej zapewniającej ludzi pracę. Transport możemy podzielić na pasa żerowy oraz towarowy. Transport na lądzie występuje w postaci urządzeń drogowych, kolejowych, lub też podziemnych. W większej części transport wpływa negatywnie na środowisko ekologiczne zanieczyszczając powietrze spalinami. Takim dobitnym skutkiem mocnego rozwoju transportu są miasta gdzie aktualnie powietrze jest mocno zanieczyszczone i wskazuje na to wysokie ryzyko zachorowania na choroby układu oddechowego. Od pewnego czasu w celu zmniejszenia wpływu szkodliwych spalin wprowadza się obowiązkowe katalizatory które zapobiegają wydostawaniu się spalin z pojazdów transportowych. Inny sposób to produkcja aut elektronicznych które są ekologiczne i nie potrzebują benzyny.

Bezpieczna podróż rowerem

Jeśli lubimy jeździć rowerem i posiadamy uprawnienia które pozwalają nam do korzystania z takiego środku transportu to warto wiedzieć jak zwiększyć bezpieczeństwo aby jazda była bardziej wygodna. oczywiście obowiązkowo i szczególnie dzieci powinny mieć założone w czasie jazdy kask ochronny na głowę ochraniacze na kolana i łokcie. dzieci dość często przewracają się na rowerze więc będzie to dla nich zabezpieczeniem przed otarciem. Przed jazdą należy sprawdzić ciśnienie w oponach oraz czy przerzutki sprawnie działają. na drodze należy przestrzegać zasad ruchu drogowego. Nie wolno jeździć na oślep i wjeżdżać przed auta ponieważ takie zachowanie często kończy się wypadkiem i nawet interwencją policji. oczywiście warto też pamiętać o takich zabezpieczeniach jak odblaski oraz oświetlenie. w przypadku gdy będziemy jechać drogą w nocy to bez odblasków kierowca może nas nie zauważyć i spowodować wypadek. W przypadku rowerzystów to trzeba przyznać że mają oni więcej praw niż kierowcy aut i muszą być czasem pobłażliwie traktowani przez kierowców ale ot wcale nie oznacza ze należy tę sposobność wykorzystywać. Dlatego też nieodpowiednie zachowania na drodze są karane grzywną i może nawet zostać odebrana karta rowerowa.

jak bezpiecznie jezdzić autem

Jeśli ktoś zastanawia się nad jeżdżeniem autem to musi przeanalizować co zrobić aby taka podróż była bezpieczna nie tylko dla nas i pasażerów ale również dla innych osobach poruszających się po drodze. Oczywiście aby móc wsiąść za auto trzeba mieć kwalifikacje do jego prowadzenia czyli prawo jazdy. Jeżeli chodzi o przebieg trwania i gdzie się odbywa to taki kurs wykonujemy u swojego instruktora. Wykupujemy u niego kilkadziesiąt godzin i jest to najczęściej 30 godzin jazdy. w tym czasie jeździmy po mieście przy pomocy instruktora i uczymy się reagować na drodze oraz ćwiczymy poruszanie się w praktyce. Do tego również mamy zajęcia na placu ucząc się jak zaparkować oraz zrobić łuk i górkę. Kiedy już ukończymy kurs to możemy wykupić egzamin teoretyczny. Zdaje się go w Wordzie gdzie mamy kilkadziesiąt przygotowanych pytań i musimy na nie odpowiedzieć pozytywnie. jeśli ud nam się zdać taki egzamin to możemy wykupić sobie egzamin praktyczny ustalając dogodny dla nas termin oraz godzinę. W tym wypadku taki egzamin jest drogi i wynosi 140 złotych dlatego jeśli ktoś kilka razy już na nim nie zdał to lepiej żeby wykupił dodatkowe godziny doszkalające zamiast stracić kolejne 140 złotych na egzaminie.

Formy transportu

Jeżeli chodzi o rodzaje transportu to jest tego sporo i mamy dzisiaj dość duży wybór czym chcielibyśmy podróżować bliżej czy też dalej. Na przykład rower to ekologiczny rodzaj transportu odkryty albo raczej skonstruowany już dość dawno. dzisiaj są różne jego rodzaje a nawet jest rower który przypomina raczej hulajnogę. Jest to taka bardziej nowoczesna wersja roweru który również jest napędzany siłą ludzką. Takim rowerem zazwyczaj jeździ się do szkoły lub do pracy jeśli mamy blisko. Jednak niektórzy rower wykorzystują do podróży w dalsze rejony i można nieraz przyjechać nim tysiące kilometrów. Inny typ transportu to samochód. Jest bardzo dużo modeli do wyboru pod względem finansowym ale również technicznym dlatego też na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. transport kolejowy to duże udogodnienie dla osób które chcą gdzieś szybko dojechać jednak nie chcą kierować autem. Również pod względem ceny biletu jest to dość tani transport. Jazda autobusem również należy do komfortowej jazdy na krótszą metę bo jeśli chcemy jechać gdzieś daleko to jazda bywa męcząca i też niekomfortowa bo ciężko jest się zdrzemnąć jeszcze w przypadku gdy w autobusie jest dużo ludzi. Ogranicza również pod względem bagażu.

Kradzież w trakcie podróży

W trakcie podróży często zdarzają się kradzieże. Dlatego jeśli ktoś chciałby ich uniknąć to może zrezygnować z transportu miejskiego czyli tramwaje albo metro. Jednak najwięcej kradzieży zdarza się w pociągu gdzie kradzież w skali krajowej jest notowana każdego tygodnia. Skradzione zostają pieniądze, sprzęty elektroniczne oraz wiele innych rzeczy, jednak kradzież sprzętu elektronicznego typu laptop jest najczęstsza. Dlatego też aby uniknąć takich problemów i niechcianych wypadków warto wiedzieć jak zachowywać się w takich transportach publicznych w czasie podróży. Oczywiście nie zabierajmy ze sobą żadnych kosztownych rzeczy jeśli nie musimy. Złodzieje tylko czekają na takie okazje dlatego nie dajmy też im powodu do myślenia że mamy coś takiego przy sobie. Rzeczy typu telefon trzymajmy blisko przy sobie i miejmy na nie ciągłe oko. Nie zabierajmy jeśli nie musimy karty kredytowe. Warto mieć w portfelu tylko kilkadziesiąt złotych które są potrzebne na zakupienie biletu lub kupienie coś do jedzenia. Po wyjściu z pociągu na stacji jest zawsze bankomat więc można wypłacić pieniądze. Dla większego bezpieczeństwa zastrzeżmy swój dowód osobisty w Biku. W takiej sytuacji kiedy zostanie nam skradziony dowód to osoba która go nam wzięła nie będzie mogła wziąć na nas pożyczki.

Czystszy transport miejski w europie

Ostatnio słyszy się że mają zostać wprowadzone zmiany w związku z podróżowaniem transportami miejskimi czyli takimi jak autobusy albo tramwaje. Trzeba przyznać że człowiek przez poruszanie się nimi wytwarza sporo spalin które niekorzystnie wpływają na środowisko. Zanieczyszczamy powietrze i w tym przypadku siebie. Zmiany odnośnie tego tematu miałyby zmniejszyć ilość emisji takich spalin i sprawdzić że podróż będzie bardziej ekologiczna. Jak na razie takie zmiany nie zostały jeszcze wprowadzone ale ma to zostać wdrożone już niedługo. Natomiast odnośnie zmniejszenia emisji spalin to paliwo ma zostać zastąpione biopaliwem a autobusy będą napędzane wodorem. Jak wiadomo taka inwestycja jest bardzo kosztowna i to główny powód dlaczego taki plan nie został jeszcze zrealizowany. Jednak jeśli doszłoby już do wprowadzenia takich zmian to zyskałoby to duże wsparcie wśród ekologów którzy jak najbardziej zgodziliby się na tego typu alternatywę któż miałaby być korzystniejsza nie tylko dla człowieka ale również natury. Trzeba przyznać że s powodu spalin wzrosło ryzyko zachorowania na choroby układu oddechowego więc przez transport takim transportem z jakiego korzystamy obecnie nie przynosi nam żadnych korzyści.

Plusy i minusy z latania samolotem

Dla osób które boją się latach to jest wykluczony rodzaj transportu choć szkoda bo posiada dużo plusów. Jednak i takiemu podejściu można zaradzić bo kiedy będziemy na pokładzie lub też chwilę przed wstąpieniem na niego można wziąć tabletki uspokajające albo nasenne. Wtedy cała podróż przeleci nam trochę sennie. Kiedy będziemy już na miejscu to obudzi nas jeden z pracowników. Odnoście plusów to jest to dość wygodny rodzaj transportu. W klasie biznesowej możemy liczyć na darmowe napoje, deser wliczony w cenę biletu oraz urządzenia elektroniczne dzięki którymi będziemy mogli oglądnąć na przykład film. Można zasnąć rozkładając fotel. Do tego możemy szybko dolecieć do celu co w przypadku podróży autem czy autokarem jest o o wiele dłuższe i bardziej męczące. Zaoszczędzony czas będziemy mogli wykorzystać w inny sposób niż siedzenie w autobusie. Natomiast odnośnie minusów to jest to ograniczenie w przypadku naszego bagażu. nie możemy zabrać wszystkiego czego byśmy chcieli. Do tego czasami zdarzają się również kradzieże choć jest to dosyć rzadko. Trzeba też liczyć się z takimi zagrożeniami jak zamach terrorystyczny co już się kilka razy stało. Niektóre linie są drogie więc możemy dużo zapłacić za przelot.

Wady i zalety korzystania z transportu morskiego

Jeśli ktoś myśli od pewnego czasu o transporcie morskim to warto dowiedzieć się jakie są jego wady i zalety, ponieważ jak wiadomo nie jest to tak powszechny rodzaj trans[portu jak samochody. jeżeli chodzi o plusy to warto przyznać że jest to dość tani transport. Możemy dzięki temu zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na inny cel. Kolejna sprawa to fakt że taki transport zapewnia dużą ładowność czyli możemy ze sobą praktycznie zabrać wszystko co potrzebujemy a nawet własne auto. Do tego trzeba zwrócić uwagę że jest to bezpieczny rodzaj transportu. Ze względu na to że nie jest tak rozwinięty to właściwie nie istnieje niebezpieczeństwo ulegnięcia wypadkowi. Również w trakcie podróży możemy liczyć na kupienie sobie ciepłego posiłku. Jest to również komfortowy środek transportu ponieważ jesteśmy pasażerami czyli nie skupiamy uwagi na drodze. Jeżeli chodzi o minusy to jest to powolny transport dlatego też jeśli ktoś musi się gdzieś szybko dostać to niech lepiej wybierze samolot zamiast tego. Kolejna sprawa to możliwość odwołania podróży. Kiedy jest silny wiatr to transport morski często zostaje odwołany i wtedy musimy myśleć o innym sposobie dostania się w nasze miejsce do którego potrzebujemy dojechać.

Wady i zalety jazdy pociągiem

Obecnie jest bardzo dużo osób które podróżują pociągiem. Warto jednak dowiedzieć jakie plusy i minusy niesie za sobą jazda tego typu transportem. Jeżeli chodzi o plusy to jest ich dużo bo na przykład linie kolejowe są dobrze rozwinięte i dostaniemy się praktycznie wszędzie jadąc pociągiem. Do tego w trakcie podróży możemy się zrelaksować. Możemy iść spać albo oglądnąć film lub też posłuchać muzyki. Jeśli zrobimy się głodni to możemy zamówić sobie coś do jedzenia, oraz wypić kawę. Obecnie wprowadzono pewne udogodnienia aby transport był jeszcze bardziej przyjemny. Na przykład została wbudowana klimatyzacja co jest dużym plusem ponieważ w wakacje w takich pociągach bez klimatyzacji jest strasznie gorąco. W każdym przedziale zamontowano telewizory na których możemy sprawdzać przebieg trasy. Informuje ona nas gdzie aktualnie jedziemy i jaki będzie następny przystanek. Warto również liczyć na fakt że szybko dojedziemy do wyznaczonego nam celu. Jeżeli chodzi o minusy to w pociągach jest notowana często kradzież dlatego nie warto zabierać ze sobą bardzo kosztownych. Dokumenty i portfel należy trzymać blisko siebie i mieć na nie ciągłe oko i tak samo ze sprzętem elektronicznym typu laptop czy też telefon.

Wady i zalety poruszania się autobusem

Każdy transport posiada swoje wady i zalety, dlatego warto też rozważyć jakie posiada autobus. W przypadku autobusu jest kilka plusów ale są też wady. Na przykład jadąc autobusem i będąc pasażerem nie musimy się martwić i stresować za kierownicą. Dla niektórych kierowców to bardzo ważne. Jazda pod tym względem często wyczerpuje psychicznie i wtedy taka osoba potrzebuje sporo odpoczynku. W tym czasie my możemy robić coś innego na przykład podczas jazdy do szkoły przypominać sobie materiał na klasówkę. Kolejna sprawa to fakt że jest to rozwiązanie poruszania się dla osób które nie posiadają prawa jazdy. Trudno jest je zdać dlatego też możemy wtedy skorzystać z usług pks który powiezie nas tam gdzie aktualnie musimy się znalezc, jest natomiast pewien minus który wiąże się z jazdą. Nie dojedziemy tak szybko autobusem jak w przypadku pociągu dlatego jeśli ktoś musi się gdzieś szybko dostać to powinien wybrać pociąg. Oczywiście jeśli nie posiadamy biletu to nie wsiądziemy do autobusu a jeśli jakoś nam się uda i złapie nas kanar to wtedy dostajemy karę pieniężną do zapłacenia. Do tego nie możemy zabrać ze sobą tyle bagażu ile byśmy chcieli więc jest to pewnego rodzaju ograniczenie. Istnieje też możliwość awarii i wtedy nie pojedziemy.

Dlaczego warto jeździć samochodem

Jeśli ktoś myśli o zakupie swojego pierwszego auta to powinien przeanalizować wszystkie za i przeciw do jego kupienia, Warto zaznajomić się z plusami oraz minusami poruszania się po drodze autem. Jeżeli chodzi o plusy to jest ich dużo. na przykład nie musimy liczyć na kogoś pomoc czy tez nie jesteśmy od kogoś uzależnieni Możemy wsiąść do auta i jechać gdzie chcemy i kiedy chcemy. Nie jesteśmy ograniczani jak na przykład w przypadku autobusu który może się spóźnić albo my nie zdążymy a on odjedzie. Kolejna fajna sprawa to komfort użytkowania. Aktualnie auta są wykonywane tak aby zwiększyć stopień bezpieczeństwa. na przykład dzięki systemowi kontroli trakcji, automatycznemu zatrzymaniu w przypadku pojawienia się niebezpieczeństwa. Dzięki takim nowościom jazda może być bardziej bezpieczna. Taniej będzie jeśli będziemy jezdzili z kolegami do szkoły czy też pracy. Jazda wtedy będzie nas wynosiła kilka złotych dzienni, natomiast w przypadku gdybyśmy poruszali się sami to jest to czasem duży wydatek. Do tego trzeba zdawać sobie sprawę że coś może się zepsuć i wtedy musimy prosić o pomoc mechanika. Nie dość że musimy opłacić naprawę to przez ten czas kiedy u niego będzie my nie będziemy mogli się poruszać autem.